Tổ chức ngày 15/04/2018 tại Hà Nội, khóa học lần 02 đã thu hút sự tham gia của gần 200 học viên chất lượng.

Bên cạnh chuyên gia Đỗ Chiến còn có sự xuất hiện của 2 khách mời đặc biệt: Chuyên gia blockchain hàng đầu Mỹ Andre De Castro và Huyền Tradecoin. Với chủ đề : "BLOCKCHAIN- ĐÓN ĐẦU HAY BỎ LỠ", Khóa học Chinh phục sự hỗn loạn lần 2 là nơi trang bị cho các học viên vũ khí mạnh nhất để đầu tư đột phá, đón đầu cơ hội phát triển, giúp người đầu tư trở nên bản lĩnh hơn trong quyết định, cứng rắn hơn về cảm xúc khi tham gia vào thị trường này.