Sau 2 khóa học đã được tổ chức, “Chinh phục sự hỗn loạn trong thị trường crypto lần 03” đã được nâng cấp lên một phiên bản hoàn toàn mới vào tháng 5/2018.

Số lượng học viên đến tham dự đông gấp nhiều lần 2 khóa học trước đó, khẳng định uy tín của chuyên gia trực tiếp giảng dạy cũng như chất lượng khóa học mang lại cho người tham gia, hứa hẹn nhiều tiềm năng để các khóa học như vậy được duy trì tổ chức thường xuyên hơn.